GOK BUCZKOWICE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021

➡️Pamiętaj!
Osoby dotychczas uczestniczące w zajęciach również muszą się zapisać! Liczy się kolejność zgłoszeń!
➡️Ważne!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną grupy zajęciowe będą mniejsze.
Brak wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnika zajęć złożonej w siedzibie GOK:
☑️ do 16.09.2020 roku (dot. zajęć rozpoczynających się we wrześniu);
☑️ do 25.09.2020 roku (dot. zajęć rozpoczynających się w październiku) równoznaczny jest z REZYGNACJĄ z uczestnictwa w zajęciach!
📌 PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z:
➡️ Regulaminem funkcjonowania i szczegółowych zasad pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa zatwierdzonym przez PSSE w dniu 03.06.2020r. (ONS-HKi.0714.75.2020).
Regulamin-GOK-w-czasie-COVID-1
➡️ Ogólnymi Wytycznymi dotyczącymi organizacji zajęć w GOK
WYTYCZNE DO ORGANIZACJI ZAJĘĆ
➡️ Deklaracją uczestnika zajęć (prosimy drukować dwustronnie)
deklaracja udziału
deklaracja ceramika
➡️ Oświadczeniem COVID-19 (prosimy drukować dwustronnie)

oswiadczenie COVID