Projekt Ogólnopolskie Dni z Książką został zrealizowany wspólnie przez GOK Buczkowice oraz GBP w Buczkowicach został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat nad przedsięwzięciem objęło Starostwo Powiatowe w B-B

Projekt Ogólnopolskie dni z książką (ODK) to projekt, który Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach (GOK) realizuje cyklicznie od 2001 roku, do roku 2010 projekt przeprowadzany był pod nazwą Jesienne Dni Książki (JDK). Jego głównym celem jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa oraz zwiększenie zainteresowania książką. Ponadto projekt ten umożliwia kontakt ludziom ze środowisk wiejskich z „kulturą wysoką”.

Na ODK składają się następujące przedsięwzięcia:

– spotkanie z pisarzem – w spotkaniu uczestniczą dzieci, młodzież oraz dorośli we wszystkich

miejscowościach gminy, w roku 2010 i 2011 byli u nas: Kazimierz Szymeczko i Jolanta Reisch,

– „Biblioteka dzieciom” – odbywające się we wszystkich czterech filiach biblioteki publicznej gry i zabawy z książką”, bajkowe zagadki, wspólne czytanie najpiękniejszych baśni dla dzieci, zapoznawanie młodych czytelników z księgozbiorem dziecięcym;

– kiermasz dobrej książki – odbywający się w sobotnie przedpołudnie w centralnym miejscu Buczkowic, gdzie na wielkie, lokalne targowisko przyjeżdżają mieszkańcy powiatu bielskiego i żywieckiego. W kiermaszu bierze udział 6 wydawnictw, które od godz. 9.00 do godz. 13.00 prezentują swoje publikacje.

W kiermaszu uczestniczą też zawsze autorzy, którzy poprzedniego dnia na terenie gminy Buczkowice prowadzili spotkania autorskie. Podpisują oni swoje książki. Kiermaszowi towarzyszy muzyka oraz prezentacja najciekawszych pozycji wydawniczych;

– rozwiązanie ogólnopolskich konkursów: konkursu literackiego „Chcecie bajki … oto bajka” oraz konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater literacki”. Konkursy ogłaszane są zawsze na początku sierpnia. Nadesłane prace oceniane są w kategoriach przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i osób dorosłych. W ciągu dwóch ostatnich lat na konkursy Ogólnopolskich dni z książką wpłynęło 2246 prac. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w sali widowiskowej Sokolnia w Buczkowicach. Uczestniczy w niej miejscowa społeczność oraz laureaci konkursu (około 200 osób). Uroczystość wręczenia nagród poprzedzona jest spektaklem teatralnym, będącym adaptacją dzieła literackiego, zaprosiliśmy m. in. Teatr Wielkie Koło z Będzina oraz Teatr Ruchu z Wrocławia.

W ramach przedsięwzięcia zostaje wydana publikacja zawierająca najlepsze prace nagrodzone w konkursie literackim „Chcecie bajki … oto bajka” oraz w konkursie plastycznym „Mój ulubiony bohater literacki”. Książeczki te są dostępne bezpłatnie w siedzibie GOK oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach wraz z filiami.

W tym roku projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Konkursu Plastycznego

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Konkursu Literackiego

REGULAMIN Konkursu Literackiego „Chcecie bajki…oto bajka”

REGULAMIN Konkursu Plastycznego „Mój ulubiony bohater literacki”

PLAKAT KONKURSY

PLAKAT