Projekt pn. „KULTURA ULICY” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach w okresie od 02.01.2013r. do 15.07.2013r. został dofinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2012” – Regionalny Konkurs Grantowy administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

W ramach projektu pn. „KULTURA ULICY” dla młodzieży z wszystkich czterech gminnych sołectw (Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka i Kalna) zorganizowane zostaną cztery sobotnie WARSZTATY GRAFFITI prowadzone przez artystów Graff Path Studio z Krakowa.

Na koniec zorganizowany zostanie HAPPENING w centrum Buczkowic podczas, którego młodzież malując uliczne graffiti zaprezentuje zdobyte w ramach projektu umiejętności szerszej publiczności.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH !!!