69f4be1bbe7f7cGminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach informuje, że w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym „Zagroda” w Buczkowicach realizuje projekt pn. „U STAREGŁO SCEPANA ŁOD WIECŁORA DO RANA”.

W ramach projektu m.in odbędzie się przegląd – konkurs folklorystyczny pn. „U STAREGŁO SCEPANA ŁOD WIECŁORA DO RANA”. Będzie to pierwsza tego typu folklorystyczna impreza na terenie powiatu bielskiego o charakterze przeglądu – konkursu, której celem jest zaprezentowanie dorobku twórców ludowych działających na terenie powiatu bielskiego i żywieckiego oraz sprzyjanie różnorodności w kulturze ludowej, która jest fundamentem zachowania odrębności regionów kulturowych.

Zadanie pn. „U staregło Scepana łod wiecłora do rana” realizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach z udziałem partnera Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN