GOK Buczkowice zaprasza wszystkich chętnych dzieci, młodzież i osoby dorosłe na zajęcia z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do Buczkowic i z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Kalnej.
ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – pierwsze spotkanie 10.09, instruktor Paulina Wawrzuta
ZAJĘCIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – spotkanie organizacyjne 24.09, instruktor Elżbieta Podsiadlik

ZAPRASZAMY !!!