WARSZTATY  CERAMICZNE odbywają się dla trzech grup:
– grupa dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat zajęcia odbywają się w każdą środę o godz. 16:00-17:30,
– grupa dla młodzieży i dorosłych zajęcia odbywają się w każdą środę o godz. 18:00,
– grupa dla osób dorosłych zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 17:15.

Instruktorem zajęć jest Małgorzata Namysłowska-Antkiewicz

ZAPRASZAMY !!!