Bajkę „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA” czyta Ewa Grzywa aktorka Grupy Teatralnej “Teatr i My”.
Bajkę ilustrowały Julia i Emilia Wieczerzak.