Bajkę pt. “PEWNA WIADOMOŚĆ” czyta Wanda Kochmańska aktorka Grupy Teatralnej “Teatr i My”.
Bajkę ilustrowała Zofia Wrona.