Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach jest jedną z trzech instytucji w całym powiecie bielskim, która od 1 lutego 2008 roku realizuje projekt “Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach”.