Deklaracja dostępności dla www.gokbuczkowice.com

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gokbuczkowice.com.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA www.gokbuczkowice.com
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI dla www.gokbuczkowice.com