Człowiek – najlepsza inwestycja

W maju oficjalnie i uroczyście zakończyliśmy realizację projektu „Dialog z tradycją”, który trwał od grudnia 2012 r. do maja 2013 r., skierowany był do osób w wieku od 35 do 64 lat, w tym do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, a także osób zatrudnionych. W projekcie udział wzięło 45 mieszkańców z terenu gminy Buczkowice, łączna wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiła 41 755,72 zł (na potrzeby projektu zakupiono m.in. meble do przechowywania produktów, drobny sprzęt kuchenny, materiały do dekoracji stołu).

Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach w partnerstwie z Klubem Sportowym „Halny” w Kalnej.

W ramach działań projektowych zgodnie z założeniami odbyły się bezpłatnie warsztaty i szkolenia, w tym 60 godzin warsztatów kuchni regionalnej (dwie grupy projektowe z Buczkowic i z Kalnej), 90 godzin szkolenia z rękodzieła i sztuki ludowej (warsztaty bibułkarstwa, ceramiki i decoupage) oraz konkurs „Kulinarne dziedzictwo gminy Buczkowice” w ramach imprezy edukacyjno-aktywizującej.

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu edukacji regionalnej K i osób 35+, mieszkańców gminy Buczkowice w czasie trwania całego projektu.

Jak wynika z rozmów z uczestnikami projektu, a także z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych zakładane cele zostały osiągnięte, a uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach, a także podkreślali wysoki poziom warsztatów i chęć kontynuacji podobnych kreatywnych działań.

W poniedziałkowe popołudnia w godzinach od 18.00 do 21.00 odbywały się w miłej atmosferze warsztaty bibułkarstwa z Małgorzatą Namysłowską-Antkiewicz w sali plastycznej GOK. Uczestnicy poznawali zagadnienia z zakresu sztuki użytkowej wzorowanej na spuściźnie regionu, sposoby wykonywania kwiatów, ozdób z bibuły, krepy, ozdób okazjonalnych, sposoby zdobienia wnętrz, itp. Uczestnicy zajęć mieli okazję uczestniczyć w konkursie na „Tradycyjną Palmę Wielkanocną” prezentując swoje wspaniałe umiejętności bibułkarskie na podstawie zgłoszonych do konkursu palm, warto dodać że niektórzy zostali nagrodzeni.

Natomiast we wtorkowe popołudnia w godzinach od 17.00 d0 20.00 również w sali plastycznej GOK odbywały się warsztaty z ceramiki także prowadzone przez Małgorzatę Namysłowską-Antkiewicz, która z wielkim zaangażowaniem i urokiem osobistym nauczała swoich podopiecznych sztuki ceramicznej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać podstawy dotyczące wykonywania wazonów, świeczników, naczyń, talerzy, serwetników, sakiewek z gliny, zasady nakładania szkliw; uczyli się szkliwienia prac wypalonych na bliskwit; wykonywania odlewów z masy lejnej w formach gipsowych; wykonywania obrazów na tabliczkach glinianych; wykonywania obrazów w technice sgraffito; malowania angobami na surowej glinie, itp. Z wielkim zapałem tworzyli nieprzeciętne prace wkładając dużo serca w to co robili, każda praca była dla nich wyjątkowa, niepowtarzalna i bardzo cenna.

W ramach projektu odbywały się warsztaty kuchni regionalnej naprzemiennie w środy i w czwartki początkowo w siedzibie KGW, klub nr 5 w budynku Przedszkola w Buczkowicach dla 17 osób (grupa projektowa z Buczkowic), następnie w ZSPiG nr 4 w Kalnej dla 15 osób (grupa projektowa z Kalnej) w godz. od 16.00 do 20.00. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonego kucharza Pawła Kapałę, który był znakomitym nauczycielem sztuki kulinarnej. Uczestniczki zapoznały się z zagadnieniami z zakresu: edukacji regionalnej wokół tradycyjnej kuchni, min. sanitarne z elementami HCCP, BHP; przygotowania tradycyjnych potraw z Beskidów wg oryginalnych receptur; poznali listy produktów tradycyjnej żywności – dziedzictwa kulturowego regionu; sztuki dekorowania potraw i stołu; CARVINGU – sztuki rzeźbienia w warzywach i owocach do zdobienia potraw zimnych i gorących.

W ramach zajęć uczestniczki otrzymały książeczki z przepisami kuchni regionalnej. Panie na bieżąco poznawały smaki wspaniałej kuchni mistrza, a degustacja potraw zawsze upływała w miłej, niepowtarzalnej atmosferze.

Ostatnimi zajęciami oferowanymi w ramach projektu były warsztaty decoupage, realizowane w piątki w godz. od 17.00 do 20.00 w sali plastycznej GOK. Prowadziła je Halina Kubica, lokalna artystka z Rybarzowic, instruktor plastyki, osoba sympatyczna, pełna profesjonalizmu i kreatywności. Uczestnicy podczas zajęć poznali zagadnienia z zakresu: sztuki użytkowej wzorowanej na spuściźnie regionu, zdobienia przedmiotów metodą postarzeń, spękań, serwetkową – MDF, drewno, szkło, biżuteria, filcowanie itp. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy byli zachwyceni z efektów swojej pracy, co było widać podczas przepięknej wystawy prac.

Nasi instruktorzy dokładali wszelkich starań, aby zajęcia były ciekawe, adekwatne do założonych celów, a rezultaty były widoczne na pierwszy rzut oka.

16 maja odbył się w ramach imprezy edukacyjno-aktywizującej konkurs „Kulinarne dziedzictwo gminy Buczkowice” oraz spotkanie podsumowujące szkolenie z rękodzieła i sztuki ludowej w budynku Sokolni w Buczkowicach. Podczas imprezy odbyło się rozdanie certyfikatów, prezentacja multimedialna zdjęć podsumowująca rezultaty projektu, wystawa prac uczestników szkolenia z rękodzieła i sztuki ludowej oraz rozpowszechniono wśród uczestników i zaproszonych gości wydaną pozycję książkową promującą tradycyjne przepisy kuchni regionalnej.

Warto dodać, że w okresie realizacji projektu bardzo wiele działo się w naszej placówce, a także poza nią. Planując przedsięwzięcia projektowe, pragnęliśmy zaktywizować osoby dorosłe i lokalne środowisko, podnieść kwalifikacje naszych mieszkańców, aby nabyli nowych umiejętności kulinarnych, rękodzielniczych oraz aktywizacyjno-motywacyjnych w poruszaniu się po lokalnym rynku pracy. Wzrosła motywacja osób dorosłych do podejmowania nowych inicjatyw szkoleniowych podnoszących poziom wykształcenia i aktywizacji w zakresie podtrzymywania dziedzictwa kulturowego i tradycji w regionie. Zastosowanie aktywizujących metod pracy przez instruktorów, dostęp do interesującej oferty zajęć oraz bezpłatność szkoleń wyzwoliło w uczestnikach projektu chęć do angażowania się w inicjatywy lokalne, aktywne i twórcze podejmowanie działań w celu aktywizacji społecznej i zawodowej.

Zakończony projekt przyniósł oczekiwane efekty. Dyrekcja i grono pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach jest przekonana, że należy podejmować nowe wyzwania i przystępować do kolejnych przedsięwzięć finansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym głównie z funduszy unijnych, gdyż efekty są zadawalające i sprzyjają naszemu środowisku lokalnemu, wnioski wyciągnęliśmy na podstawie wysokich ocen zajęć wystawionych przez uczestników projektów w ankietach ewaluacyjnych, co ukazało, że cele projektu zostały osiągnięte.

Należy zaznaczyć, że dzięki udziałowi w projekcie wśród uczestników wzrosły umiejętności kulinarne, rękodzielnicze, wzrosła świadomość roli edukacji w aktywizacji środowiska lokalnego oraz motywacja osób dorosłych do podejmowania nowych inicjatyw szkoleniowych podnoszących poziom wykształcenia i aktywizacji społecznej i zawodowej. Ponadto uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach oraz możliwość prezentacji efektów swojej pracy wpłynęły na podniesienie poziomu samooceny i wiary we własne możliwości uczestników.

W czasie realizacji projektu zwracano uwagę na funkcjonujące w społeczeństwie stereotypowe postrzeganie ról społecznych kobiet i mężczyzn.

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach oraz Klub Sportowy „Halny” w Kalnej pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom projektu za aktywny udział i zaprosić do kolejnych przedsięwzięć organizowanych w przyszłości.

Dialog z tradycją 1

Dialog z tradycją 2