Projekt „DLA MŁODYCH” realizowany był realizowany na terenie gminy Buczkowice przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach.

W ramach projektu odbyły się dwa pilotażowe spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji i instytucji działający na terenie gminy Buczkowice na rzecz dzieci i młodzieży,  a także Lokalne Forum „Dla Młodych”, którego celem było m.in. stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i prezentacja działań lokalnych instytucji i organizacji na rzecz młodych, poznanie słabych i mocnych stron naszej gminy w zakresie działań skierowanych do młodzieży oraz wskazanie drogi jak pozyskiwać środki na nowe, kreatywne działania. Głównym celem było zawiązanie  grupy chętnych którzy w przyszłości będą działać na rzecz lokalnej młodzieży tworząc projekty oraz różnorodne przedsięwzięcia.

Projekt “DLA MŁODYCH” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach został dofinansowany w ramach konkursu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży pn. “Lokalne Fora” organizowanego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Równać Szanse 2011”.

WSPOMNIENIE Z PROJEKTU FORUM “DLA MŁODYCH”

Projekt – Forum „Dla młodych” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach został dofinansowany w ramach konkursu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży pn. „Lokalne Fora” organizowanego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2011”.