Projekt Jesienne Dni Książki realizowany wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach oraz Gminna Bibliotekę Publiczną w Buczkowicach wraz z filiami.