PODSUMOWANIE PROJEKTU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

W maju zakończyliśmy realizację projektu „Komputer – możliwości na miarę współczesności”, który trwał od grudnia 2012 r. do maja 2013 r., skierowany był do mieszkańców gminy Buczkowice, osób w wieku od 40 do 64 lat, w tym osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo). W projekcie, którego łączna wartość dofinansowania wyniosła 45 092,21 zł (na potrzeby projektu zakupiono m.in. laptopa, kamerę cyfrową, dysk zewnętrzny i aparat fotograficzny), udział wzięło 28 mieszkańców naszej gminy.

W ramach działań projektowych zgodnie z założeniami odbyły się bezpłatne warsztaty i szkolenia, w tym 240 godzin szkolenia komputerowego, 24 godziny warsztatów autoprezentacji i 10 godzin warsztatów stylizacji/wizażu oraz spotkanie integracyjno-aktywizacyjne. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 26 K i 2 M w gminie Buczkowice w czasie 6 miesięcy oddolnej inicjatywy. Cele szczegółowe to: wzrost umiejętności informatycznych adekwatnych do obecnych potrzeb na rynku pracy 26 K i 2 M 40+ poprzez organizację szkolenia komputerowego w ramach projektu; podniesienie poziomu samooceny i wiary we własne możliwości 10 K i 2 M podczas projektu; podniesienie poziomu komunikacji interpersonalnej 8 K i 2 M w czasie działań projektowych. Jak wynika z rozmów z uczestnikami projektu, a także z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych, wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte, a uczestnicy wyrażali wielkie zadowolenie z udziału w zajęciach i spotkaniu, podkreślali ich bardzo dobrą organizację i wysoką wartość merytoryczną oraz deklarowali chęć udziału w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości.

W szkoleniu komputerowym wzięło udział 25 K i 3 M, czyli cała grupa projektowa. Zajęcia odbywały się w sali komputerowej GOK, z podziałem na cztery grupy szkoleniowe. Prowadzone były przez posiadającą wieloletnie doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu tego typu zajęć Barbarę Kuzdrowską, która jak podkreślali kursanci wykazała się dużymi pokładami cierpliwości oraz umiejętnym sposobem przekazywania wiedzy. Warto zaznaczyć, że przystępując do projektu aż 27 spośród uczestników oceniło swoje umiejętności komputerowe na poziomie początkującym. Tak więc udział w szkoleniu stanowił dla nich nie lada wyzwanie, jednakże jak wykazały końcowe efekty projektu, udało im się poczynić ogromne postępy i przyswoić bardzo dużo informacji. Uczestnicy zapoznali się m.in. z zasadami bezpiecznego używania komputera i Internetu, z systemem operacyjnym Windows, edytorem tekstu Word, poznali tajniki Internetu i poczty e-mail (każdy z kursantów założył swoje własne konto pocztowe, nauczył się wysyłać i odbierać maile). Ponadto uczestnicy nauczyli się robienia (dzięki zakupionemu do wykorzystania podczas zajęć aparatowi cyfrowemu), archiwizowania i poprawiania jakości zdjęć, a także tworzenia z nich kolaży i krótkich filmików. Dodatkowo mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami poznając obsługę zakupionego w ramach projektu laptopa z systemem operacyjnym Windows 8. W ramach zajęć uczestnicy otrzymali pendrive’y i podręczniki, dzięki czemu mieli możliwość bieżącego zgrywania efektów swojej pracy i kontynuowania nauki również w domu. Wszystkie działania miały na celu podniesienie poziomu umiejętności informatycznych kursantów, a żeby im nie zabrakło energii i zapału do pracy zawsze czekał przygotowany słodki poczęstunek.

W piątkowe popołudnia w sali wystawowej GOK, w miłej atmosferze odbywały się warsztaty autoprezentacji, prowadzone przez psycholog z bardzo bogatym doświadczeniem, praktyką i niezwykłą osobowością Renatę Szczepańską. Podczas trwania zajęć 9 K i 2 M poznało podstawy komunikacji interpersonalnej, komunikacji wg T. Gordona oraz komunikacji niewerbalnej i brało udział w praktycznych ćwiczeniach jak tą wiedze wykorzystać na co dzień. Poza tym uczestnicy nauczyli się czym jest stres i jak sobie z nim radzić w sposób konstruktywny, a także jak rozwiązywać sytuacje problemowe w funkcjonowaniu społecznym i rodzinnym. Poznali jak wielki jest wpływ samooceny na dokonywane wybory oraz znaczenie autoprezentacji w poszukiwaniu i zdobywaniu wymarzonej pracy. Mieli też okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, z wykorzystaniem zakupionej w ramach projektu kamery cyfrowej, dzięki czemu, nagrywając krótkie wypowiedzi, mogli się zobaczyć niejako oczami innych, poznać często nieuświadomione tiki, gesty itp…

Ostatnimi zajęciami oferowanymi w ramach projektu były warsztaty stylizacji/wizażu, uczęszczało na nie 12 K i 2 M, realizowane były w piątki w sali wystawowej GOK. Prowadziła je stylistka, wizażystka i makijażystka Bożena Kowalska, którą uczestnicy bardzo wysoko ocenili za dużą wiedzę, pełen profesjonalizm oraz sympatyczną osobowość. W trakcie szkolenia grupa nabyła wiele umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym. Uczestnicy poznali typy i podtypy urody, nauczyli się dobierania kolorów do swojego typu urody. Zaznajomili się z poszczególnymi etapami wykonywania makijażu oraz technikami korekty niedoskonałości. Nauczyli się też świadomego kreowania własnego wizerunku, dzięki znajomości swojej linii ciała, typu sylwetki oraz doboru korzystnej garderoby. Poza tym poznali zasady business dress code, pomocne w pracy i poszukiwaniu takowej oraz nauczyli się budować profesjonalną szafę, dzięki czemu wydając stosunkowo niewiele można się ubrać ładnie i modnie na każdą okazję. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał ściągawkę ze wskazówkami jak i w co się ubierać. Wiedza ta z pewnością wpłynęła na podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości uczestników.

14 maja w budynku Sokolni w Buczkowicach odbyło się uroczyste spotkanie integracyjno-aktywizacyjne podsumowujące projekt, zorganizowane, zgodnie z założeniami, przez Klub Sportowy „Halny” w Kalnej i Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach. W spotkaniu udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu i ich goście, pracownicy GOK oraz przedstawiciele władz gminy: Agata Artemska – sekretarz gminy, radni z terenu gminy Buczkowice Jerzy Więcek, Roman Migdał i Stefania Byrdy, sołtys Buczkowic Henryk Knapek, a także przedstawiciele lokalnych organizacji – przewodnicząca KGW w Buczkowicach – Alicja Gruszecka, przewodnicząca KERiI w Godziszce – Alicja Paluch oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach – Teresa Kluz. Na spotkaniu, oprócz podsumowania projektu i wręczenia certyfikatów uczestnikom zajęć, odbył się koncert zespołu folkowego, zaprezentowano wystawę stworzonych przez uczestników szkolenia komputerowego artystycznych kolaży zdjęć, zorganizowano pokaz filmików powstałych w ramach zajęć oraz prezentacji multimedialnej obrazującej wszystkie dotychczasowe działania, a dla umilenia atmosfery organizatorzy przygotowali pyszny poczęstunek.

Należy zaznaczyć, że dzięki udziałowi w projekcie wzrosła motywacja osób dorosłych do podejmowania nowych inicjatyw szkoleniowych podnoszących poziom wykształcenia i aktywizacji społecznej i zawodowej. Ponadto uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach oraz możliwość prezentacji efektów swojej pracy wpłynęły na podniesienie poziomu samooceny i wiary we własne możliwości uczestników. W czasie realizacji projektu zwracano uwagę na funkcjonujące w społeczeństwie stereotypowe postrzeganie ról społecznych kobiet i mężczyzn.

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach oraz Klub Sportowy „Halny” w Kalnej pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom projektu za aktywny udział i zaprosić do kolejnych przedsięwzięć organizowanych w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

Prezentacja komputer

ARTYKUŁ PODSUMOWUJĄCY PROJEKT