Projekt “KULTURA LUDOWA czyli dzieło naszych przodków – warsztaty twórczo-artystyczne dla dzieci i młodzieży” realizowany przez GOK w Buczkowicach został dofinansowany ze środków MKiDN w Warszawie.