17.07.2021r. na terenie rekreacyjnym przy Sokolni Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach zorganizował LETNIE KINO PLENEROWE GOK
– podczas którego wyświetlono komedie familijną DADDY COOL

ZAPRASZAMY NA FOTOREPORTAŻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN Regulamin Letniego Kina Plenerowego w Buczkowicach