Przedsięwzięcie MINIATURY TEATRALNE Wojewódzki Przegląd Krótkich Przedstawień i Monodramów odbywające się w dniach 17-18.05.2012r.
zostało zorganizowane wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano:
– dwudniowy przegląd konkursowy spektakli i monodramów
– warsztaty teatralne dla uczestników przeglądu oraz Koncert Laureatów połączony z rozdaniem nagród i uroczystym podsumowaniem całego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.