INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BUCZKOWICACH

INSPEKTOR
Joanna Chudek
iod@gokbuczkowice.com