INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BUCZKOWICACH

INSPEKTOR
Mateusz Ciosek
iod@gokbuczkowice.com