Człowiek – najlepsza inwestycja

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach zaprasza do udziału w projekcie

pn. DLA SENIORA I JUNIORA

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.5 POKL

Grupa docelowa: mieszkańcy gminy Buczkowice, osoby w wieku 15 – 25 lat, kobiety, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, w tym: 31 osób nieaktywnych zawodowo (w tym 10 osób uczących lub kształcących się) i 9 osób zatrudnionych.

Okres realizacji: wrzesień 2013 r. – luty 2014 r.

DZIAŁANIA:

TWÓRCZE WARSZTATY ARTYSTYCZNE:

warsztaty ceramiczne 15 osób – 60 godz.
warsztaty teatralne 15 osób – 60 godz.
warsztaty taneczne 16 osób – 40 godz.: ZUMBA dla dorosłych (osób powyżej 50 roku życia) oraz taniec współczesny dla młodzieży (osób w wieku 15-25 lat)

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

ANIMACJA EDUKACYJNA:

Uliczny festiwal twórczości „Kolorowa ulica”,
Spotkania z teatrem – wyjazdy do teatru, opery, operetki,
Koncert finałowy.

Rekrutacja we wrześniu!

Warsztaty w październiku!

Dodatkowe informacje oraz zapisy: Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, tel. (33) 8177 120,

e-mail: gokbuczkowice@wp.pl, www.gokbuczkowice.com

Informacje o projekcie

Uliczny Festiwal Twórczości “Kolorowa Ulica”

Ankieta PEFS

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie uczestnika

REGULAMIN

HARMONOGRAM WSPARCIA