Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach zaprasza na Spotkanie z poezją…. ONLINE,
WYBRANE WIERSZE TADEUSZA RÓŻEWICZA prezentuje Grupa Teatralna “Teatr i MY”.
ZAPRASZAMY!!!:)