Projekt pn. „UBARWIĆ RZECZYWISTOŚĆ” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach został dofinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2015” administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

WSPOMNIENIE Z PROJEKTU PN. “UBARWIĆ RZECZYWISTOŚĆ”