Człowiek – najlepsza inwestycja

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach zaprasza na plenerowy spektakl Teatru Nikoli z Krakowa pt. „Maruczella” i pokaz ognia pt. „Rock Stars” w wykonaniu Teatru Ognia Azislight, który odbędzie się 22 września od godz. 18:00 na terenie rekreacyjnym przy budynku Sokolni w Buczkowicach. Uliczny Festiwal Twórczości „Kolorowa ulica” zorganizowany jest w ramach projektu pn. „Dla Seniora i Juniora” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.5 POKL.

PLAKAT

ZAPROSZENIE