Człowiek – najlepsza inwestycja

W maju oficjalnie i uroczyście zakończyliśmy realizację projektu „Z tradycją w przyszłość”, który trwał od grudnia 2012 r. do maja 2013 r., projekt skierowany był do osób w wieku od 35 do 64 roku życia, w tym osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo). W projekcie udział wzięło 26 mieszkańców z terenu gminy Buczkowice, łączna wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiła 43 338,40 zł (na potrzeby projektu zakupiono m.in. meble do przechowywania produktów, drobny sprzęt kuchenny, materiały do dekoracji stołu, ekran projekcyjny).

Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach w partnerstwie z Klubem Sportowym „Halny” w Kalnej.

W ramach działań projektowych zgodnie z założeniami odbyły się bezpłatnie warsztaty i szkolenia, w tym 60 godzin szkolenia kulinarnego (dwie grupy po 10 osób), 90 godzin szkolenia z rękodzieła i sztuki ludowej (warsztaty bibułkarstwa, ceramiki i decoupage) oraz działania motywacyjno-aktywizujące (30 godz. warsztatów „Jak pracować na swoim?”, 2 spotkania „Z tradycją w przyszłość” – międzypokoleniowe i podsumowujące; 2 konkursy „Kulinarne dziedzictwo”) oraz wydano pozycję książkową promującą tradycyjne przepisy kuchni regionalnej.

Głównym celem projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród K i M 35+ mieszkańców gminy Buczkowice w czasie 6 miesięcy oddolnej inicjatywy lokalnej. Cele szczegółowe to: podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej K w zakresie kuchni regionalnej; podniesienie samooceny i motywacji do działania K i M zagrożonych wykluczeniem społecznym; wzrost umiejętności K i M z zakresu rękodzieła ludowego poprzez udział w lokalnej inicjatywie.

Jak wynika z rozmów z uczestnikami projektu, a także z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte, a uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach, a także podkreślali wysoki poziom warsztatów i chęć kontynuacji podobnych kreatywnych działań.

W poniedziałkowe do południa w godzinach od 10.00 do 13.00 odbywały się w spokojnej atmosferze warsztaty bibułkarstwa z Małgorzatą Namysłowską-Antkiewicz w sali plastycznej GOK, uczestnicy poznawali zagadnienia z zakresu sztuki użytkowej wzorowanej na spuściźnie regionu, sposoby wykonywania kwiatów, ozdób z bibuły, krepy, ozdób okazjonalnych, sposoby zdobienia wnętrz, itp. Uczestnicy zajęć mieli okazję uczestniczyć w tegorocznym konkursie na „Tradycyjną Palmę Wielkanocną” prezentując swoje niebywałe umiejętności na podstawie zgłoszonych do konkursu palm, warto w tym miejscu wspomnieć, że niektórzy zostali nagrodzeni.

Natomiast we wtorkowe do południa w godzinach od 10.00 do 13.00 także w sali plastycznej GOK odbywały się warsztaty ceramiki również z Małgorzatą Namysłowską-Antkiewicz, która z wielkim zaangażowaniem i urokiem osobistym nauczała swoich podopiecznych sztuki ceramicznej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać podstawy wykonywania wazonów, świeczników, naczyń, talerzy, serwetników, sakiewek z gliny; zasady nakładania szkliw; uczyli się szkliwienia prac wypalonych na bliskwit; wykonywania odlewów z masy lejnej w formach gipsowych; wykonywania obrazów na tabliczkach glinianych, wykonywania obrazów w technice sgraffito; malowania angobami na surowej glinie, itp. Z wielkim entuzjazmem uczestnicy zajęć tworzyli nieprzeciętne prace wkładając dużo serca w to co robili, każda praca była dla nich wyjątkowa, niepowtarzalna i bardzo cenna.

W ramach projektu odbywało się także szkolenie kulinarne naprzemiennie dla poszczególnych grup w środy i w piątki w siedzibie KGW, klub nr 5 w budynku Przedszkola w Buczkowicach dla 20 osób w godz. od 10.00 do 13.00. Zajęcia prowadzone były przez doświadczoną kucharkę Małgorzatę Haczek, która była znakomitą nauczycielką sztuki kulinarnej. Uczestniczki zapoznały się z zagadnieniami z zakresu: edukacji regionalnej wokół tradycyjnej kuchni, min. sanitarne z elementami HCCP, BHP; przygotowania tradycyjnych potraw z Beskidów wg oryginalnych receptur; poznania listy produktów tradycyjnej żywności – dziedzictwa kulturowego regionu; sztuki dekorowania potraw i stołu; CARVINGU – sztuki rzeźbienia w warzywach i owocach do zdobienia potraw zimnych i gorących. W ramach zajęć uczestniczki otrzymały książeczki z przepisami kuchni regionalnej, panie na bieżąco poznawały smaki wspaniałej kuchni mistrzyni, a degustacja potraw zawsze upływała w miłej, niezapomnianej atmosferze.

Kolejnymi zajęciami oferowanymi w ramach projektu były warsztaty decoupage, realizowane pod koniec tygodnia w piątki w godz. od 10.00 do 13.00 w sali plastycznej GOK. Prowadziła je Halina Kubica, lokalna artystka z Rybarzowic, instruktor plastyki, osoba sympatyczna, pełna profesjonalizmu i kreatywności. Uczestnicy podczas zajęć poznali zagadnienia z zakresu: sztuki użytkowej wzorowanej na spuściźnie regionu, zdobienia przedmiotów metodą postarzeń, spękań, serwetkową – MDF, drewno, szkło, biżuteria, filcowanie itp. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy byli zachwyceni z efektów swojej ciężkiej pracy.

Natomiast już popołudniu w sali wystawowej GOK, prowadzone były warsztaty „Jak pracować na swoim?” przez psycholog z bardzo bogatym doświadczeniem, praktyką i niezwykłą osobowością Renatę Szczepańską. Podczas zajęć uczestnicy poznali zagadnienia z zakresu: podstaw komunikacji interpersonalnej; prowadzenia własnej działalności gospodarczej, dokumentacji merytorycznej i finansowej w prowadzeniu własnej działalności, aplikowanie o środki zewnętrzne; motywowanie do zmian – rodzaje motywacji, sposoby wykorzystania dostępnych zasobów do zmian, wykorzystanie zasobów zewnętrznych; sposoby radzenia sobie ze stresem – konstruktywne i niekonstruktywne itp.

Nasi instruktorzy dokładali wszelkich starań, aby zajęcia były ciekawe, adekwatne do założonych celów, a rezultaty były widoczne na pierwszy rzut oka.

Uczestnicy projektu wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach, konkursach i spotkaniach, ponadto podkreślali wysoki poziom warsztatów i chęć kontynuacji podobnych interesujących działań.

Półroczną pracę zwieńczyło uroczyste podsumowanie projektu, które odbyło się 14 maja 2013 r. w budynku Sokolni w Buczkowicach organizowane przez Klub Sportowy „Halny” w Kalnej zgodnie z projektem „Z tradycją w przyszłość”, w czasie którego prezentowane były wytwory prac, zdjęcia oraz ciasta własnoręcznie wykonane przez uczestników projektu podczas warsztatów i szkoleń organizowanych w ramach projektu.

Celem spotkania było podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet i mężczyzn uczestników projektu, za pomocą wsparcia różnymi formami pomocy ukierunkowanymi na odbudowanie umiejętności społecznych, co w dalszej kolejności wpłynie na motywowanie ich do aktywizacji zawodowej. Udział w spotkaniu integrująco-aktywizującym miał na celu pobudzenie ich motywacji do działania, miał wpłynąć na podniesienie ich samooceny i wiary we własne możliwości, a także pokazać, że umiejętności oparte na spuściźnie regionu mogą stać się dochodowym legalnym zajęciem.

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu „Z tradycją w przyszłość” i ich goście, pracownicy GOK oraz przedstawiciele władz gminy: Agata Artemska – sekretarz gminy, radni z terenu gminy Buczkowice Jerzy Więcek, Roman Migdał i Stefania Byrdy, sołtys Buczkowic Henryk Knapek.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników spotkania podsumowującego wiele miłych atrakcji, dzięki którym spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Zaprezentowano multimedialną prezentację zdjęć podsumowującą cały projekt, przygotowano wystawę prac z warsztatów rękodzieła i sztuki ludowej – z warsztatów bibułkarskich, ceramicznych i decoupage. Zorganizowano występ uczestników zajęć nauki gry na instrumentach dętych i zajęć wokalnych – zespołu „Tutta la forza”. Podczas spotkania można było skosztować ciast przygotowanych przez uczestników szkolenia kulinarnego. Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty za udział w projekcie.

Warto dodać, że w okresie realizacji projektu bardzo wiele działo się w naszej placówce, a także poza nią. Planując przedsięwzięcia projektowe, pragnęliśmy zaktywizować osoby dorosłe i lokalne środowisko, podnieść kwalifikacje naszych mieszkańców, aby nabyli nowych umiejętności kulinarnych, rękodzielniczych oraz aktywizacyjno-motywacyjnych w poruszaniu się po lokalnym rynku pracy. Wzrosła motywacja osób dorosłych do podejmowania nowych inicjatyw szkoleniowych podnoszących poziom wykształcenia i aktywizacji w zakresie podtrzymywania dziedzictwa kulturowego i tradycji w regionie. Zastosowanie aktywizujących metod pracy przez instruktorów, dostęp do interesującej oferty zajęć oraz bezpłatność szkoleń wyzwoliło w uczestnikach projektu chęć do angażowania się w inicjatywy lokalne, aktywne i twórcze podejmowanie działań w celu aktywizacji społecznej i zawodowej.

Zakończony projekt przyniósł oczekiwane efekty. Dyrekcja i grono pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach jest przekonane, że należy podejmować nowe wyzwania i przystępować do kolejnych przedsięwzięć finansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym głównie z funduszy unijnych, gdyż efekty są zadawalające i sprzyjają naszemu środowisku lokalnemu, wnioski wyciągnęliśmy na podstawie wysokich ocen zajęć wystawionych przez uczestników projektów w ankietach ewaluacyjnych, co ukazało że cele projektu zostały osiągnięte.

Należy zaznaczyć, że dzięki udziałowi w projekcie wśród uczestników wzrosły umiejętności kulinarne, rękodzielnicze, wzrosła świadomość roli edukacji w aktywizacji środowiska lokalnego oraz motywacja osób dorosłych do podejmowania nowych inicjatyw szkoleniowych podnoszących poziom wykształcenia i aktywizacji społecznej i zawodowej. Ponadto uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach oraz możliwość prezentacji efektów swojej pracy wpłynęły na podniesienie poziomu samooceny i wiary we własne możliwości uczestników. W czasie realizacji projektu zwracano uwagę na funkcjonujące w społeczeństwie stereotypowe postrzeganie ról społecznych kobiet i mężczyzn.

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach oraz Klub Sportowy „Halny” w Kalnej pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom projektu za aktywny udział i zaprosić do kolejnych przedsięwzięć organizowanych w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ 2

Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ 1