Projekt pn. „ZAGRAJ Z NAMI” był realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach od  09.01.2015r.  do  14.08.2015r.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
SPOTKANIA ORGANIZACYJNO-INTEGRACYJNE dla uczestników,
WARSZTATY TWORZENIA GIER MIEJSKICH z Andrzejem Dziadkiem,
SPOTKANIE Z GOŚCIEM HONOROWYM PREZESEM TSK „ZAGRODA” Józefem Stecem,
PODCHODY INTEGRACYJNE oraz REWANŻ,
GRA MIEJSKA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU,
WIZYTA W RADIO BIELSKO,
– OPRACOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRY WIEJSKIEJ „ZAGRAJ Z NAMI”,
– OPRACOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WAKACYJNEJ GRY WIEJSKIEJ „ZAGRAJ Z NAMI”,
– a także STWORZENIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH.

Najważniejsze było jednak to, że projekt pozwolił młodzieży na zdobycie nowych umiejętności społecznych, które przydadzą się im w dorosłym życiu. Na dodatek projekt obudził w młodzieży chęć do działania i niektórzy członkowie grupy  z rozpędu do dziś działają jako wolontariusze GOK Buczkowice.

Projekt pn. „ZAGRAJ Z NAMI” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach został dofinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2014” administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

WSPOMNIENIE Z PROJEKTU PN. “ZAGRAJ Z NAMI”