ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI CERAMICZNEJ NA POTRZEBY PROWADZENIA EDUKACJI KULTURALNEJ W BUDYNKU GOK BUCZKOWICE

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO