Projekt „Zdrowe i twórcze dziecko” realizowany był wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach oraz Stowarzyszenie „Zdrowie, kultura i tradycja” w Buczkowicach

W ramach projektu dla uczestników zorganizowano warsztaty ceramiczne prowadzone przez lokalną artystkę Małgorzatę Namysłowską-Antkiewicz.
Projekt zakończyło uroczyste podsumowanie połączone z wystawą prac uczestników projektu.
Projekt został dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.