Projekt „Zdrowe i twórcze dziecko” realizowany był wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach oraz Stowarzyszenie „Zdrowie, kultura i tradycja” w Buczkowicach.

W ramach projektu dla uczestników zorganizowano warsztaty ceramiczne prowadzone przez lokalną artystkę Małgorzatę Namysłowską-Antkiewicz.

Projekt zakończyło uroczyste podsumowanie połączone z wystawą prac uczestników projektu.

Projekt został dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.