Projekt pn. “ZDROWE I TWÓRCZE DZIECKO” skierowany do dzieci i młodzieży z wszystkich sołectw naszej gminy został zrealizowany wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach
oraz Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie” w Buczkowicach. W 2009 roku został dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz ze środków Urzędu Gminy w Buczkowicach.

Projekt Zdrowe i twórcze dziecko to przedsięwzięcie składające się z następujących elementów:
–  zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu ceramiki i plastyki  wraz z elementami integracji,
– wystawa prac uczestników projektu.